1. apa pengertian Fungi 2. ciri-ciri Fungi3. cara memperoleh makanan Fungi4. contoh Fungi​


1. apa signifikasi Fungi


2. ciri-ciri Fungi
3. kaidah memperoleh makanan Fungi
4. contoh Fungi​