2. Interaksi yang terjadi antara rayap dengan protozoa berflagela termasuk simbiosis mutualisme.


2. Interaksi yang terjadi antara kiyek dengan protozoa berflagela termasuk simbiosis mutualisme. Hal yang menguntungkan bagi rayap dari interaksinya dengan protozoa berflagela adalah ….


a. rayap mendapatkan enzim bersumber protozoa untuk membuat sarang

b. mendapat habuan perlindungan semenjak predator alami rayap

C. memperluas area cak bagi berburu lambung

d. membantu kiyek n domestik mencerna jamur kayu memperoleh lambung dari protozoa

3. Perhatikan pernyataan berikut!

(1) Terdiri atas lebih berbunga satu organisme.
(2) Memiliki ciri-ciri yang sama.

(3) Enggak bisa melakukan perkawinan antarjenisnya.

(4) Hidup di habitat yang sama.

(5) Dulu di satu habitat dalam masa yang berlainan.

Ciri-ciri berpunca populasi yang tepat ditunjukkan maka itu nomor….

a. (1) dan (3)

b. (3) dan (4)
c. (3) dan (5)
d. (1),(2) dan (4)

e. (2),(3) dan (5)​