apa tujuan proyeksi gambar teknik?​


masalah zakat dibicarakan dalam bidang​


6. Ing cerkak ana istilah unsur pambangun cerkak, yaiku …. A. elemen ekstrinsik D. unsur budi pekerti B. partikel intrinsik E. unsur sosial C. partikel relegius​


Pethikan cerkak kanggo pitakonan nomer 4 lan 5. 4. Petang kuwi bibar Tunggang, kabeh wis padha dhanganing panggalih. Buya kaliyan ibu lenggah ana omah ng …

arep. Embuk Ruri kang tanggap karo kahanan kuwi banjur matur marang bapak kaliyan ibu, menawa Teteh Ruri duwe karep sinandhingan karo mas-mas ingkang daleme Karanganyar Kutha. Sapa kang nyana apa kang wis digadhang-gadhang Embuk Run cengkah karo kekarepane bapak lan ibu. Sesawangan dadi mak prepet, rasa kemranyas rata sak awak. digadhang-gadhang karo kekarepane bapak lan ibu.” Ki dorongan “cengkah” tegese D. E sarujuk A. dolanan B. ora cocog C. cocog Taci Ruri cengkah guneman​


3. “Nalika grimis ora uwis-uwis, Cahyono lunga menyang kutha.” Ukara kasebut nggambarake…. D. tema E. alur A. latar swasana B. latar wektu C. latar …

panggonan ​


kok kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau​