diketahui suku ke 5 dan suku ke 10 berturut turut adalah 12 dan 32.suku ke 35 adalah​


Diketahui suku ke 5 dan tungkai ke 10 berturut masuk adalah 12 dan 32.kaki ke 35 adalah​