Jelaskan maksud dari Profesor Doktor Hans nowiasky mengenai kaidah hukum tertinggi​


Jelaskan intensi semenjak Profesor Doktor Hans nowiasky mengenai mandu hukum terala​