Nyusun Paguneman Prak jieun paguneman anu eusina nanya, ngawanohkeun diri, amitan, me li,


ini bahasa lampung, bantu artikan memmang untuk menyembuhkan penyakit (dialek api Kalianda):Jalak punai, jalak khayoh, Jalak …

punai (burung), kerak perendangan Kacak munyai, naken bayoh. Bertambah baik sembuh, berpangkal lega bengkak Peh… tawakh..! (peh..disembur), hilanglah penyakit! Jasad makhing, muloh munyai, Badan sakit, sekali lagi sembuh Kenyuwohan lever, muloh wakhas. Kegeraman hati, juga waras Gatolni timbul, goh lalakni cabik Gatalnya jelatang, seperti pedasnya cabeLebon lijung, tanyut di hangkikhat Hilang pergi, hanyut di pataka bukan nyata (lenyap) ​


Artikan kedalam b Indonesia ​


Gunung Bromo yaiku sawijining objek wisata jabal ing Jawa Timur sing nengsemake tumrap para wisatawan dhomestik lan mancanegara. Ancala Bromo dumunun …

g ing area pamarentahan Propinsi Jawa Timur kang dumadi saka patang wilayah, yaiku Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, lan Malang. Saka wacan ing dhuwur klebu jinis teks tanggapan deskriptif. Miturut panemumu, wacan ing dhuwur klebu perangan segala? Andharna nganggo basamu dhewe! HOTS​


12. Wawancara tinutup (terpejam) yaiku wawancara kanthi wewaton ….a. responden kang kawates b. pewawancara kang kawates c. pitakonan kang kawates d. …

pitakonan kang resmi​


pitutur opo sing bisa di jupuk saka wacan tembang sinom? ​