penyelesaian dari persamaan linear 6x²+x-1/20x²+x-1<0​


Penyelesaian dari kemiripan linear 6x²+x-1/20x²+x-1<0​