Sifat Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu pengamalan sila pertama


Adat Percaya dan takwa kepada Yang mahakuasa Yang Maha Esa ialah salah satu pengamalan sila purwa Pancasila. a. Berilah tanda ✔ plong tindakan berikut yang mencerminkan pengamalan sila pertama Pancasila. Mendoakan keluarga yang sedang linu agar cepat diberi kesembuhan. Menjalankan ibadah sesuai kebiasaan yang ditetapkan. Membantu teman yang terjatuh bersumber sepeda. Lain mengganggu tara yang madya beribadah. b. Adakah di antara tindakan itu yang pernah kamu lakukan? c. Segala manfaat dari tindakan yang dia lakukan tersebut? E. Selepas hujan abu lebat, beberapa inferior di sekolahmu terendam air. Hasilnya, inferior menjadi becek dan banyak lendut. Kerjakan membersihkannya, Ibu Guru mengajak seluruh pesuluh bertolong-tolongan membersihkannya. a. Setujukah kamu dengan ajakan Ibu Temperatur? b. Apa manfaat berkreasi secara gotong-royong sedemikian itu? c. Apakah kamu akan menjalankan ajakan tersebut dengan senang hati? Alasan: d. Pernahkah kamu melakukan kegiatan angkat royong di sekolahmu? e. Menagapa engkau melaksanakan kegiatan sanggang-royong tersebut? 3. Saling menghormati dan bekerja sama antarpemeluk agama merupakan keseleo suatu skor luhur nan terkandung dalam sila pertama Pancasila. Ada sendiri siswa yang medium berpuasa, dan peserta yang lainnya akan makan bekal yang ia bawa dari rumah. a. Jika kamu menjadi siswa yang sedang berpuasa, apa yang akan kamu katakan? b. Jika beliau menjadi peserta yang akan bersantap siang, apa nan akan kamu katakan?​