tlong di jawab makasiii ya​


masalah zakat dibicarakan internal bidang​


6. Ing cerkak ana istilah unsur pambangun cerkak, yaiku …. A. molekul ekstrinsik D. unsur kepatutan B. unsur intrinsik E. unsur sosial C. unsur relegius​


Pethikan cerkak kanggo pitakonan nomer 4 lan 5. 4. Sore kuwi bibar Magrib, kabeh wis padha dhanganing panggalih. Bapak kaliyan ibu lenggah ana omah ng …

arep. Mbak Ruri kang kritis karo kahanan kuwi banjur matur marang bapak kaliyan ibu, menawa Yunda Ruri duwe karep sinandhingan karo mas-mas ingkang daleme Karanganyar Kutha. Teguran kang nyana segala kang wis digadhang-gadhang Mbak Run cengkah karo kekarepane bapak lan ibu. Sesawangan dadi mak prepet, rasa kemranyas rata sak awak. digadhang-gadhang karo kekarepane buya lan ibu.” Tembung “cengkah” tegese D. E sarujuk A. dolanan B. ora cocog C. cocog Mbak Ruri cengkah guneman​


3. “Nalika grimis ora uwis-uwis, Cahyono lunga menyang kutha.” Ukara kasebut nggambarake…. D. tema E. alur A. latar swasana B. latar wektu C. rataan …

panggonan ​


mengapa kita harus menjaga abadiah tanaman bakau​