Tuliskan 10 jenis unsur yang sering digunakan!TOLONG JAWAB YAA NNTI DI KUMPULL​


5. Dari sudut pandang insan, ada beberapa tipe cucu adam hidup yang dianggap tidak penting dan tidak berarti sehingga dibiarkan mengalami kepunaha …

falak. Apakah hamba allah hidup ini harus konsisten dijaga kelestariannya? Beri alasan jawaban kalian.​


sebutkan macam jenis fungsi gerak lega otot dan berikan contohnya​


otoritas dagangan dalang tersebut terhadap hayat suatu negara​


BANTU BANTU Tolong BANTU BANTU BANTU Tolong BANTU BANTU Sokong BANTU BANTU BANTU BANTU BANTU Bantu Sokong BANTU Bantu Bantu BANTU BANTU BANTU Tolong BANTU …

BANTU BANTU Tolong BANTU BANTU Sokong Tolong BANTU BANTU BANTU Bantu Sokong Bantu Tolong Bantu Sokong BANTU Bantu Tolong Bantu Tolong BANTU Sokong Tolong Tolong BANTU Bantu BANTU Tolong BANTU BANTU Tolong Tolong BANTU Sokong Sokong BANTU BANTU Tolong BANTU BANTU Sokong BANTU BANTU Sokong Bantu BANTU Bantu BANTU BANTU Tolong Tolong Tolong Bantu BANTU Sokong BANTU BANTU Bantu BANTU Sokong Bantu Bantu BANTU Tolong Tolong BANTU BANTU Tolong BANTU BANTU​ Sokong BANTU Bantu Bantu BANTU BANTU BANTU Tolong Sokong BANTU BANTU Tolong Tolong Sokong Sokong Tolong Bantu Bantu BANTU BANTU BANTU Sokong BANTU BANTU Tolong Bantu Sokong Tolong Tolong Bantu BANTU BANTU BANTU BANTU BANTU Tolong Tolong BANTU Bantu Bantu BANTU Sokong Bantu Bantu Sokong Bantu BANTU Sokong BANTU BANTU BANTU Bantu Sokong Sokong Sokong Sokong BANTU Tolong Bantu Sokong Sokong Tolong BANTU Tolong BANTU Tolong Bantu BANTU Sokong Tolong Tolong BANTU Bantu Bantu Bantu Tolong Sokong Sokong Tolong BANTU Bantu BANTU BANTU Tolong Sokong BANTU BANTU Tolong Tolong Bantu Sokong BANTU Sokong BANTU BANTU​ Sokong Tolong BANTU BANTU Bantu Tolong Sokong BANTU BANTU Sokong Bantu Sokong Bantu Tolong​


1. Sebutkan hal nomor berapa saja yang bukan meghasilkan zat bau kencur, saja wujudnya saja yang berubah dan bisa kembali ke lembaga semula ! Peristi …

wa tersebut ialah eksemplar perubahan fiska 2. Sebutkan peristiwa nomor berapa saja yang meghasilkan zat mentah, wujudnya dan statnya berubah serta boleh tidak dapat sekali lagi ke gambar tadinya ! Peristiwa tersebut adalah contoh perubahan Ilmu pisah, 3. Simpulkanlah apa ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimialCiri perubahan fisika diantaranya Ciri perubahan kimia diantaranya​