Tuliskan tiga bangsa besar pada Jazirah Arab sebelum datang Islam​


Tuliskan tiga nasion besar lega Jazirah Arab sebelum datang Islam​